Choď na obsah Choď na menu
 


Dňa 28.3.2009 o 15:00 hod sa v priestoroch obecného úradu Viesky nad Žitavou konala ligová schôdza THHL.

 

Celá schôdza sa riadila predbežným programom schôdze THHL uverejneným na stránke Tekovsko-Hontianskej hasičskej ligy.

 

Program

Zmeny pravidiel

Zmeny v ligovom kalendári

Fotogaléria

 

 
Na schôdzi sa zúčastnili vybraní zástupcovia jednotlivých družstiev štartujúcich v THHL, ako aj družstiev, ktoré sa rozhodli pristúpiť do THHL.
 
O 15:32 sa ujal slova Ladislav Jakubička, ktorý nás spolu so Štefanom Krajčom viedol programom schôdze.
 

Po privítaní sme boli oboznámení s novými účastníkmi THHL : DHZ Devičie, DHZ Dyčka, DHZ Horné Mladonice, DHZ Sľažany, DHZ Štefultov, DHZ Zemiansky Vrbovok

A Topoľčianky oznámili, že v roku 2009 sa THHL nezúčastnia.

 

3) Ligové kolá boli upresnené nasledovne: 

 

-       súťaž Nitra – Dražovce nezaradená do THHL 2009, súťaž O pohár primátora mesta Nitra sa koná 23.05.2009 13:00

-         súťaž Štefultov - 26.7.2009 (nedeľa) o 10:00

-         súťaž Kopanice - 12.7.2009 (nedeľa) o 10:00

-         súťaž Topoľčianky nezaradená do THHL 2009, súťaž sa koná 29.8.2009 o 12:00

-   Súťaž v Lackove začne o 9:30

-         vyhodnotenie THHL – Lackov

-         súťaž v Horných Mladoniciach – 5.9.2009 – nezaradená do THHL

 
4) Návrh predsedníctva ligy:
Rada ligy je tvorená jedným členom každého súťažného družstva štartujúceho v danom ročníku THHL.

Na schôdzi bol zvolený výbor ligy nasledovne:

 

-         predseda:                     Krajč Štefan

-         podpredseda:                Frajka Peter

-         finančný hospodár:       Jakubička Ladislav

-         technický komisár:        Ulický Stanislav

 
 
5) Kontrola trate pred súťažou:
Kontrola: premeriavanie vzdialeností na trati; kontrola náradia –napr. premeriavanie hadíc
Cieľ: sú podmienky na trati a náradie použité pri požiarnom útoku v súlade s pravidlami?
 
6) Voľba loga THHL:

Hlasovaním bolo zvolené nasledovné logo:

 

Obrázok


 
7) Zmena pravidiel THHL:

 Ku dňu konania schôdze vo Vieske nad Žitavou boli pripomienkované nasledovné pravidlá THHL:

 

-         stanovenie dĺžky prestávok medzi jednotlivými kolami: prestávka max 15 min
-         poplatok za organizovanie ligového kola: dohoda 10 € - použitie pre potreby THHL
-         ošetrenie pravidla v prípade opätovného vstupu družstva do THHL, ktoré už z THHL vystúpilo: poplatok za vstup ako nový účastník THHL - muži 70 € (2108,82 SK), ženy 35 € (1054,41 SK)
-         hodnotenie súťaži: oficiálne hodnotenie kola THHL - možnosť upozornenia na nedostatky súťaži – po každej ligovej súťaži; forma tlačiva
-         dĺžka nábehu – kôš a savica max 25mm: schválené max 25mm
-         ovládanie klapky na koši: klapka musí byť ovládaná zvonka
-         určenie šablóny na kontrolu vzdialenosti náradia: kontrola ako doteraz; materiál – plech
-         spôsob vykobercovania: 1,5m na každú stranu základne
-         dĺžka savice s koncovkou: 2,5m + - 5cm

-         nové bodové hodnotenie:  1.m - 15b; 2.m - 13b; 3.m - 12b; 4.m - 11b; 5.m - 10b; 6.m - 9b; 5.m - 8b; 6.m - 7b; 7.m - 6b; 8.m - 5b; 9.m - 4b; 10.m - 3b; 11.m - 2b; 12.m - 1b; účasť - 1b

 -         počet otáčok na savici – pri kontrole náradia: 1,5 otáčky

-         prídavné úchyty na savici: napr. používanie drievok pod páskou na koši – zrušené
-         celkové vyhodnotenie v prípade rovnosti časov na prvých troch pozíciách: roztrel – opakovaný pokus

-         osvetlenie stroja – nočná súťaž v Dyčke: základňa osvetlená len reflektormi

 

8) Zhrnutie všetkých zmien