Choď na obsah Choď na menu
 


 

Výročná členská schôdza DHZ Devičie, konaná dňa 10.1.2009

 

Všetko sa začalo rozlepovaním plagátov a oboznamovaním ľudí. Dňa 10.1.2009 sme sa ráno zišli skoro celý team. Po obede sme išli skontrolovať kultúrny dom a zaviesť všetky veci. Blížila sa sedemnásta hodina a tak sme sa začali chystať. Drobec išiel do Krupiny pre delegátov, zopár báb sa šlo pekne do kostola pomodliť a zvyšok pomáhal dopripravovať kultúru. Samozrejme schôdza sa, ako sme rátali, začala až o 18:00. Schôdza sa riadila nasledovným programom:

1. Otvorenie, privítanie členov a hostí, schválenie programu VČS

2. Voľba návrhovej volebnej komisie

3. Správa o činnosti DHZ za uplinulé obdobie

4. Správa o hospodárení DHZ za rok 2008

5. Plán hlavných úloh DHZ na rok 2009

6. Diskusia

7. Návrh na uznesenie

8. Ukončenie VČS

Ako delegáti s OV DPO v Krupine nám prišli pani Zdenka Magová a pán Štefan Záhorský. Drobec nám pekne celú schôdzu prečítal keďže bol poverený výborom aby viedol schôdzu. V diskusii sa rozhovorilo veľa ľudí. Delegáti pochválili naše ženské družstvo za snahu a úspechy v roku 2008 popriali nám veľa šťastia a úspechov do sezóny 2009. Chcela by som sa ako adminka tejto stránky poďakovať pani Magovej a aj celému našemu družstvu za pochvalu pred členmi našej DHZ a sľubujem, že s abudem aj naďalej snažiť a usilovne pracovať. Po uzavretí diskusie nám člen návrhovej volebnej komisie prečítal uznesenie. No skôr ako sme sa dostali k zakončeniu schôdze, som sa v mene celého družstva DHZ Devičie baby poďakovala Drobcovi za jeho pevné nervy a za vštko čo pre nás robí. Po ukončení schôdze som pustila DVD zo sezóny 2008 aby si aj ostatný členovia našej DHZ mohli pozrieť ako sme si viedli v sezóne 2008. K nahliadnutiu bola aj naša stránka no to využil iba jeden člen. Dúfam, že si ju pozrie aj viac ľudí z obce. Odyšli delegáti a naši DJs sa začali pripravovať na discotéku. DJ Kappo a DJ Tiger (Kajo) sa nám postarali o výbornú zábavu až do druhej rána. Všetci tancovali, zabávali sa, ja a Maťka sme sa tiež zahrali na menšie DJ-ky.  Prišli nás pozrieť aj hasiči z Krupiny a Čekoviec. Dúfam, že aj tý sa aspoň trocu zabavili. Samozrejme ďakujem všetkým členom DHZ Devičie, že si našli čas a prišli na schôdzu. V hlave sa nám zrodila aj myšlienka zorganizovať tretí Hasičský ples. Dúfame že účasť bude väčšia ako na VČS.

 

Zopár foto z akcie:

Maťa pri príprave techniky  

Obrázok

Drobec už chystá občerstvenie

Obrázok

Až po ukončení sme zistili že máme aj foťak...

Obrázok

Dostali sme ďakovný list...

Obrázok

Pekne pri čajíku, lebo moc teplo sme tam nemali a takto vznikali príspevky na fórum

Obrázok

Všetci napapaný aaaa už sa rečnilo...

Obrázok

Iveta a Božka sa zohriali pri kávičke...

Obrázok

No a stále sa kecalo a kecalo a kecalo....

Obrázok

Aký sme múdri to tej techniky...

Obrázok

DJs si pripravujú svoje náradie...

Obrázok

Už sa tancujeeeee.....

Obrázok

Tu vidno že sa zabávame...

Obrázok

Tááák a dovidenia o rok na Výročnej členskej schôdzi...